Menu

KLASS C1

teoriprovsövningarna för körkortskategori C1Grupp Name: KLASS C1 | 04/24/2024
Seats:
Total: 0,00  Discounted price

Välkommen till teoriprovsövningarna för körkortskategori C1!

Syftet med övningarna är att repetera och fördjupa det som du lärt dig i teoriundervisningen och på så sätt hjälpa Dig att bli godkänd i det teoriprov som avläggs på Ajovarma. Du får goda färdigheter för det genom att öva med övningsteoriprovet med motsvarande uppbyggnad och innehåll. Du kan också öva separat de flervalsfrågor för de olika kategorierna som ingår i övningsteoriprovet eller bildfrågorna om trafiksituationer. Alla övningar fungerar med telefon, pekplatta och dator.

Välj först övningstyp. Därefter får du noggrannare anvisningar för den övning du valt.