Menu

KLASS C

teoriprovsövningarna för körkortskategori C

Rensa

Kategori:

Välkommen till teoriprovsövningarna för körkortskategori C!

Syftet med övningarna är att repetera och fördjupa det som du lärt dig i teoriundervisningen och på så sätt hjälpa Dig att bli godkänd i det teoriprov som avläggs på Ajovarma. Du får goda färdigheter för det genom att öva med övningsteoriprovet med motsvarande uppbyggnad och innehåll. Du kan också öva separat de flervalsfrågor för de olika kategorierna som ingår i övningsteoriprovet eller bildfrågorna om trafiksituationer. Alla övningar fungerar med telefon, pekplatta och dator.   

Välj först övningstyp. Därefter får du noggrannare anvisningar för den övning du valt.

uloa ajokorttiluokan C teoriakoeharjoituksiin!

Harjoitusten tavoitteena on kerrata ja syventää teoriaopetuksessa oppimaasi ja siten auttaa Sinua läpäisemään Ajovarmalla suoritettava teoriakoe. Saat siihen hyvät valmiudet harjoittelemalla rakenteeltaan ja sisällöltään vastaavilla harjoitusteoriakokeilla. Voit myös harjoitella erikseen harjoitusteoriakokeen sisältämiä luokkakohtaisia monivalintakysymyksiä tai kuvakysymyksiä liikennetilanteista. Kaikki harjoitukset toimivat puhelimella, tabletilla ja tietokoneella.

Valitse ensin harjoitustyyppi. Sen jälkeen saat valitsemaasi harjoitusta koskevat tarkemmat ohjeet.