Menu

KLASS CE

teoriprovsövningarna för körkortskategori CE

Rensa

Kategori:

Välkommen till teoriprovsövningarna för körkortskategori CE!

Syftet med övningarna är att repetera och fördjupa det som du lärt dig i teoriundervisningen och på så sätt hjälpa Dig att bli godkänd i det teoriprov som avläggs på Ajovarma. Du får goda färdigheter för det genom att öva med övningsteoriprovet med motsvarande uppbyggnad och innehåll. Du kan också öva separat de flervalsfrågor för de olika kategorierna som ingår i övningsteoriprovet eller bildfrågorna om trafiksituationer. Alla övningar fungerar med telefon, pekplatta och dator.   

Välj först övningstyp. Därefter får du noggrannare anvisningar för den övning du valt.